Category: Blog Story

Život v Číne – jazyková bariéra / Life in China – language barrier

Najkomplikovanejšia záležitosť života v Číne, teda aspoň pre mňa, je hanzi – čínske logofonetické písmo. Žijem si tu asi ako dieťa predškolského veku. Všetky tie obrázky (čínske znaky) okolo mi žiaľ nedávajú veľmi zmysel. Zato sa mi nenormálne rozvinuli iné zmysly. Som…