Ja sa ako správna architektka obliekam do čiernej. Tipujem tak 97% môjho šatníka tvorí čierna, ale mám rada aj fialovú (2%), zvyšok sú nejaké asi omylom kúpené veci. Farby si pridávam doplnkami, ktoré sú pre mňa podčiarknutím ženského outfitu. Asi najviac milujem čelenky a topánky. O čelenkách budem písať neskôr, dnes sa rozpíšem o rozdielnom topánkovom vkuse a o trendoch, ktoré vládnu v Číne.

Topánky sú pre mňa veľká slabosť, hlavne tie na opätkoch. Asi je to preto, že nie som štíhla ako mieste slečny a nemôžem si kupovať tie ich Ázijske handry. Zato topánky mi sedia všetky! Doma ich mám požehnane. Pekne poukladané v krabiciach alebo vrecúškach, ktoré som si sama ušila. Čo sa týka počtu, tých opätkových je toľko, že sa nedajú spočítať, tenisiek mám asi pätoro, pohorky (topánky, ktoré nosíte keď chodíte po horách) presne 1 pár. Aspoň, že sú fialové. Fest ma tlačia, ale z fialových mali len velkosť 38 a tak som zabojovala a natrepala do nich nohu. Keď sme boli na túre na Taiwane, prekliala som aj tú moju obľúbenú fialovú.

Prvý mesiac v Šanghaji ma, ako správnu ženu, trápila najmä otázka: Prečo tu väčšina žien nosí minimálne o číslo väčšie topánky (opätkove podotýkam)? Ešte stále nepoznám presnú odpoveď, ale som na 99% presvedčená, že je to preto, lebo si ich kúpili online. Rovnako si zdôvodňujem aj fakt, že mnohé z nich sú ďaleko za hranicou ľudskej predstavivosti: glitre spolu so strapcami, zvieracie vzory a čipka, všetko pekne pokope. A tak, keď som nedávno pozerala dokument: The September Issue, v ktorom Anna Wintour hovorí, že hlavným pravidlom módy je menej je viac, v duchu som si hovorila: tá by sa mala prísť kuknúť sem k nám! To by bolo srandy.

Zaujímavé je tiež ich využitie. Mne bol pôvodne známy len koncept, že v lodičkách sa chodí za peknú na žúrky. Ale život ma naučil, že topánky na opätkoch sú jedinečná obuv na túru. Asi to má niečo spoločné s tým, že vysoké opätky sú vhodné do vysokých nadmorských výšok tipujem. Ideálne je, ak si do nich dáte aj silónky, nohy sa vám budú potiť a šmýkať a pôjdete tak pomaly, že vytvoríte absolútnu zápchu na akýkoľvek kopec. Mala som už aj tú česť bežať na bežiacom páse vedľa tety, ktorá po ňom kráčala v lodičkách, asi práve trénovala na túru…

A potom som si uvedomila, že možno niekto práve píše blog o mne a o mojom konzervatívnom štýle. Vkus má každý iný a vďaka tomu je svet taký rozmanitý a originálny. Môj život by bol nudný a smutný bez všetkých tých drobných momentov, kedy sledujem okolie a predstavujem si ako iní ľudia myslia. Čo ich vedie k ich činom, alebo napríklad k výberu topánok? Som vďačná za inšpiráciu, ktorú v živote denne nachádzam. Moja práca je závislá od originality a nápadu a budem teda dúfať, že objavím ďalšie uplatnenie lodičiek čoskoro.   

Žena v dobrých topánkach nie je nikdy škaredá

Coco Chanel


As a professional architect, I mostly wear black. I would guess that 97% of my wardrobe is black, but I also like purple (2%). The rest—the colorful clothes—were probably purchased by mistake. I add colors to my outfits by using various accessories, which I believe are the exclamation marks of a woman’s look. I love headbands and shoes the most. Headbands will be a future topic, so today the story will be dedicated to the taste and trends of shoes in China.  

Shoes are my fatal love, mostly high heels. I think it’s because I am not as skinny as the local girls, and therefore I can’t fit into Asian clothes. Shoes, on the other hand, all seem to fit me! I have a lot of them at home, nicely organized in boxes and bags, which I made myself. When it comes to numbers, my high heels are uncountable. I believe that I have about five pairs of sneakers. Hiking boots? I know that number exactly: 1 pair. At least they are purple. I have to be honest, they are really small—they only had size 38 at that time, so I fought to fit my feet in. Later, when I went for hiking in Taiwan, I cursed them despite the fact that they are purple.

My first month in China I was, as a proper girl, wondering: Why do so many girls wear shoes that are at least one size bigger (and I mean high heels)? I still don’t know the answer, but I am 99% sure that it is because they bought them online. And the same answer applies to the fact that many of the shoes I have seen here go beyond the imagination: glitter paired with fringes, animal print and lace, all on one single shoe. So when I recently watched movie, The September Issue, where Anna Wintour explains the main rule of fashion as “less is more,” I kept telling myself: she should visit us here. That would be great fun!

Besides their style, high heel use in China is also very interesting. I was only aware of the original concept, that high heels are the shoes you wear to parties to shine. But life in China taught me that high heels are actually ideal footwear for hiking. Probably this is because high heels connect with high altitude. Ideally, if you wear tights as well, then your feet are slippery, and you will hike even slower. So slow, in fact, that you will for sure create a traffic jam on any hill you climb. I was also honored to run on a treadmill next to an older lady who was wearing heels. I think she was training for the next big hike…

And then I realized, maybe somebody is now writing a blog about me and my conservative taste. Everyone has different style, and thanks to this, the world is so diverse and original. My life would be so boring and sad without all those micro moments when I observe my surroundings and try to understand what people are thinking. Why do they behave the way they do, or how do they pick their shoes? I am very thankful for the inspiration I find in my daily life. My work is dependent on new ideas and originality, so I can only hope that I will discover new use of high heels soon.

A woman with good shoes is never ugly.

Coco Chanel